Chuyển tới nội dung

Chi phí và các gói Microsoft Teams

Được tích hợp trong các gói Microsoft 365 hoặc Microsoft Teams Essentials độc lập.

Tính năng chi tiết

Họp và gọi video

Chat và cộng tác

Các ứng dụng tích hợp

Bảo mật

Microsoft Teams

Ngừng cung cấp vào ngày 12/4/2023

Miễn phí

Tính năng chi tiết

Microsoft Teams Essentials

Tính năng chi tiết

Microsoft 365 Business Basic

Tính năng chi tiết

Microsoft Teams

Miễn phí

Ngừng cung cấp vào ngày 12/4/2023​

Microsoft Teams Essentials​

1.350.000

675.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Đã giảm 50% cho 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft*

Microsoft 365
Business Basic

1.010.000​

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

(Miễn phí thiết lập ban đầu: 1.100.000đ)

>> So sánh chi tiết tính năng của các gói trên giao diện máy tính laptop hoặc máy tính bảng.

*Lưu ý, ưu đãi áp dụng kèm các điều kiện sau: 

  • Áp dụng giá khuyến mãi khi mua đăng ký hàng năm (giá giảm so với giá của Microsoft trên toàn cầu).
  • Chỉ áp dụng cho 12 tháng đăng ký mới đã thanh toán trước thời hạn hết hạn khuyến mãi. Hợp đồng hết hạn sẽ được gia hạn theo chính sách hiện hành tại thời điểm gia hạn.
  • Lựa chọn thanh toán hàng tháng chỉ áp dụng khi mua từ 100 user, liên hệ để được tư vấn thêm

Bạn vẫn chưa biết chọn gói nào​?

cộng tác microsoft 365
Làm việc năng suất hơn với Microsoft 365 ngay hôm nay!