Chuyển tới nội dung

Microsoft 365 bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Threat Protection - Bảo vệ chống lại các mối đe dọa

Một trong các công cụ bảo vệ bạn khỏi mối đe dọa từ internet là giải pháp Threat Protection của Microsoft, giúp bảo mật email, dữ liệu, thiết bị phần cứng và danh tính doanh nghiệp trước nguy cơ đe dọa và khủng bố mạng ngày càng tăng.

Bảo vệ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa trực tuyến​

Khả năng bảo vệ cấp doanh nghiệp đáng tin

Theo khảo sát, cứ sau 39s lại có một tin tặc tấn công dữ liệu người dùng. Bạn cần sự bảo vệ đáng tin cậy và đã được kiểm chứng trong môi trường kỹ thuật số. Bộ giải pháp chống các mối đe dọa của Microsoft 365 giúp ngăn chặn phần mềm độc hại, virus, tin lừa đảo, liên kết nguy hiểm và các mối đe dọa khác.

bảo vệ doanh nghiệp
bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp

Ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa

Bảo vệ điểm cuối dữ liệu toàn diện với Microsoft Defender Advanced Threat Protection. Microsoft Defender ATP bảo vệ các điểm cuối khỏi các mối đe dọa mạng; phát hiện các cuộc tấn công nâng cao và vi phạm dữ liệu, tự động hóa các sự cố bảo mật và cải thiện tình trạng bảo mật.

Bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa email

Bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm ẩn và tinh vi trong tệp đính kèm hay liên kết gửi đến email bằng Office 365 Advanced Threat Protection (ATP). Nó còn cung cấp các biện pháp phòng thủ chống lại zero-day, ransomware và phần mềm độc hại cấp cao khác. Có báo cáo chi tiết về các mối đe dọa bị ATP gắn cờ để bạn nắm rõ những đối tượng đang muốn phá hoại tổ chức của bạn.

bảo vệ dữ liệu exchange
Microsoft 365

Tăng cường khả năng kiểm soát của bạn

Microsoft Cloud App Security giúp xác định các rủi ro bất thường, sự cố bảo mật và các mối đe dọa đang phát triển trong môi trường Microsoft 365 của bạn; từ đó thiết lập các chính sách và kiểm soát bất thường tốt nhất. Bạn có toàn quyền kiểm soát quá trình sử dụng của mọi người trong tổ chức và phát hiện các Shadow IT của các ứng dụng đám mây trong tổ chức của bạn.

Phát hiện, điều tra các cuộc tấn công trên dữ liệu tại chỗ và đám mây

Azure Advanced Threat Protection tận dụng các tín hiệu Active Directory tại chỗ của bạn để xác định, phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, danh tính xâm phạm và các hành động nhắm vào tổ chức. Azure ATP cung cấp thông tin chi tiết cấu hình nhận dạng và các phương pháp bảo mật tốt nhất được đề xuất để bảo vệ danh tính và giảm sự tấn công.

bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp

Microsoft 365 - Cho bạn sự an tâm để làm việc tốt hơn

bảo vệ tài nguyên doanh nghiệp