Chuyển tới nội dung

Microsoft Excel

Microsoft Excel ứng dụng bảng tính hỗ trợ lưu trữ, sắp xếp và phân tích dữ liệu

khả năng tích hợp

Các tính năng chính để thiết lập bảng tính

Microsoft Excel cho phép bạn tạo bảng tính có công thức tính toán, tổ chức dữ liệu, thực hiện phân tích số liệu, tạo biểu đồ và đồ thị, và thậm chí là tạo các ứng dụng tự động hóa bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for App)

các tính năng chính trong Microsoft Excel
ứng dụng nhiều lĩnh vực

Sử dụng trong nhiều lĩnh vực

Với tính năng mạnh mẽ, ứng dụng này được sử dụng rộng rãi trong kế toán, tài chính, quản lý dự án, quản lý nhân sự, thống kê… Nó cung cấp các công cụ và chức năng linh hoạt để xử lý dữ liệu.

Tích hợp với nhiều ứng dụng

Microsoft Excel là trong những ứng dụng của Microsoft 365 (Microsoft Office). Người dùng có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu và biểu đồ từ Excel sang Word hoặc PowerPoint để tạo tài liệu hoặc báo cáo chuyên nghiệp.

khả năng tích hợp

Hãy bắt đầu sử dụng Microsoft Excel một cách chuyên nghiệp hơn với Microsoft 365

error: Đã vô hiệu chức năng này!