Chuyển tới nội dung

Chi phí và các gói Office 365

Email doanh nghiệp trên đám mây | Số lượng người dùng không giới hạn | Các ứng dụng Outlook, Word, Excel, PowerPoint bản quyền | Nhóm công cụ năng suất Microsoft Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams đi kèm bảo mật nâng cao.

Office 365 E1

3.366.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách Microsoft, liên hệ để được giá tốt

Bao gồm email doanh nghiệp, lưu trữ và chia sẻ tệp, bộ Office cho web, Meeting và IM, cùng nhiều dịch vụ khác.

Bộ ứng dụng Office

(Không tích hợp các ứng dụng Office trên máy tính)

Outlook

Powerpoint

Delve logo

Delve

Word_64x

Word

OneDrive_64x

OneDrive

onenote

OneNote

Excel

microsoft exchange

Exchange

Access_64x

Access (cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

microsoft forms logo

Form

microsoft planner logo

Planner

microsoft To Do

To Do

microsoft sway

Sway

Teams_64x

Teams

Yammer

Yammer

SharePoint

microsoft Stream

Stream

Tính năng chi tiết

 • Ứng dụng Office dành cho thiết bị di động – Tạo/chỉnh sửa quyền sử dụng thương mại các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động.

 • Office dành cho web – Tạo và chỉnh sửa quyền đối với phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office quan trọng.

 • Email doanh nghiệp và lịch với Outlook và Exchange Online Plan 1 50GB tích hợp, Quản lý hồ sơ Office 365 bằng Delve.

Cuộc họp và gọi thoại với:

 • Microsoft Whiteboard: Phác thảo các ý tưởng và nội dung trên bảng kỹ thuật số, đã tích hợp với Microsoft Teams.
 
 • Microsoft Teams: Trò chuyện, họp, chia sẻ tệp và sử dụng các ứng dụng trong một không gian chung
 
 • Microsoft Kaizala Pro: Điều phối công việc cho toàn tổ chức hay nhà cung cấp, đối tác, nhà cung ứng và khách hàng bằng ứng dụng trò chuyện dựa trên số điện thoại đơn giản, bảo mật dành cho thiết bị di động.
 • Hệ thống Mạng xã hội và mạng nội bộ với SharePoint Online gói 2 và Yammer

Chia sẻ tệp và nội dung với:

 • Microsoft Sway để tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu với ấn tượng trực quan.
 
 • OneDrive 1TB dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân từ mọi nơi, trên mọi thiết bị; chia sẻ tài liệu trong và ngoài tổ chức.
 
 • Microsoft Stream giúp tải video, sắp xếp và chia sẻ nội dung video thông minh.

Quản lý công việc và tự động hóa quy trình với:

 • Power Automate: tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại
 
 • CDS Project Oakdale: tích hợp trên cơ sở dữ liệu sử dụng số lượng mã tối thiểu cho Teams
 
 • Microsoft Forms: tạo khảo sát và thăm dò ý kiến.
 
 • Power Apps: Giúp tổ chức tự xây dựng ứng dụng kinh doanh hoặc mở rộng và tùy chỉnh các ứng dụng đang sử dụng.
 
 • Microsoft Planner: Sắp xếp nhiệm vụ nhóm, tạo kế hoạch mới, giao nhiệm vụ, chia sẻ tệp, trò chuyện.
 
 • Microsoft To Do: Lập và theo dõi kế hoạch dễ dàng
 • Phân tích nâng cao với MyAnalytics và giúp thông tin chuyên sâu về năng suất của cá nhân và tổ chức.
 • Quản lý danh tính và quyền truy nhập với đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ cho SSO

Office 365 E3

7.742.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft

Bao gồm mọi tính năng của gói Apps for Enterprise và Office 365 E1 cùng với các tính năng bảo mật và tuân thủ.

Bộ ứng dụng Office

Outlook

Powerpoint

Delve logo

Delve

Word_64x

Word

OneDrive_64x

OneDrive

onenote

OneNote

Excel

microsoft exchange

Exchange

Access_64x

Access (cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

microsoft forms logo

Form

microsoft planner logo

Planner

microsoft To Do

To Do

microsoft sway

Sway

Teams_64x

Teams

Yammer

Yammer

SharePoint

microsoft Stream

Stream

Tính năng chi tiết

 • Ứng dụng Office dành cho thiết bị di động – Tạo/chỉnh sửa quyền sử dụng thương mại các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động.

 • Cài đặt các ứng dụng Office gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC), Access (chỉ dành cho PC) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng, 5 điện thoại cho mỗi người.

 • Office dành cho web – Tạo và chỉnh sửa quyền đối với phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office quan trọng.

 • Email doanh nghiệp và lịch với Outlook và Exchange Online Plan 2 100GB tích hợp, Quản lý hồ sơ Office 365 bằng Delve.

Cuộc họp và gọi thoại với:

 • Microsoft Whiteboard: Phác thảo các ý tưởng và nội dung trên bảng kỹ thuật số, đã tích hợp với Microsoft Teams.
 
 • Microsoft Teams: Trò chuyện, họp, chia sẻ tệp và sử dụng các ứng dụng trong một không gian chung
 
 • Microsoft Kaizala Pro: Điều phối công việc cho toàn tổ chức hay nhà cung cấp, đối tác, nhà cung ứng và khách hàng bằng ứng dụng trò chuyện dựa trên số điện thoại đơn giản, bảo mật dành cho thiết bị di động.
 • Hệ thống Mạng xã hội và mạng nội bộ với SharePoint Online gói 2 và Yammer

Chia sẻ tệp và nội dung với:

 • Microsoft Sway để tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu với ấn tượng trực quan.
 
 • OneDrive 1-5+ TB dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân từ mọi nơi, trên mọi thiết bị; chia sẻ tài liệu trong và ngoài tổ chức.
 
 • Microsoft Stream giúp tải video, sắp xếp và chia sẻ nội dung video thông minh.

Quản lý công việc và tự động hóa quy trình với:

 • Power Automate: tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại
 
 • CDS Project Oakdale: tích hợp trên cơ sở dữ liệu sử dụng số lượng mã tối thiểu cho Teams
 
 • Microsoft Forms: tạo khảo sát và thăm dò ý kiến.
 
 • Power Apps: Giúp tổ chức tự xây dựng ứng dụng kinh doanh hoặc mở rộng và tùy chỉnh các ứng dụng đang sử dụng.
 
 • Microsoft Planner: Sắp xếp nhiệm vụ nhóm, tạo kế hoạch mới, giao nhiệm vụ, chia sẻ tệp, trò chuyện.
 
 • Microsoft To Do: Lập và theo dõi kế hoạch dễ dàng
 • Phân tích nâng cao với MyAnalytics và giúp thông tin chuyên sâu về năng suất của cá nhân và tổ chức.
 • Quản lý danh tính và quyền truy nhập với đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ cho SSO
 • Bảo vệ thông tin – mã hóa thư, quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp cùng với Azure Information Protection
 • Đánh giá rủi ro bằng các công cụ được đơn giản hóa. Phản hồi thông minh các yêu cầu và bảo vệ dữ liệu trên nhiều thiết bị, ứng dụng và đám mây.

Office 365 E5

12.791.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft

Mọi tính năng của Office 365 E3 cùng với các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao.

Bộ ứng dụng Office

Outlook

Powerpoint

Delve logo

Delve

Word_64x

Word

OneDrive_64x

OneDrive

onenote

OneNote

Excel

microsoft exchange

Exchange

Access_64x

Access (cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

microsoft forms logo

Form

microsoft planner logo

Planner

microsoft To Do

To Do

microsoft sway

Sway

Teams_64x

Teams

Yammer

Yammer

SharePoint

microsoft Stream

Stream

Tính năng chi tiết

 • Ứng dụng Office dành cho thiết bị di động – Tạo/chỉnh sửa quyền   sử dụng thương mại các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động.

 • Cài đặt các ứng dụng Office gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC), Access (chỉ dành cho PC) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng, 5 điện thoại cho mỗi người.

 • Office dành cho web – Tạo và chỉnh sửa quyền đối với phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office quan trọng.

 • Email doanh nghiệp và lịch với Outlook và Exchange Online Plan 2 100GB tích hợp, Quản lý hồ sơ Office 365 bằng Delve.

Cuộc họp và gọi thoại với:

 • Microsoft Whiteboard: Phác thảo các ý tưởng và nội dung trên bảng kỹ thuật số, đã tích hợp với Microsoft Teams.
 
 • Microsoft Teams: Trò chuyện, họp, chia sẻ tệp và sử dụng các ứng dụng trong một không gian chung
 
 • Microsoft Kaizala Pro: Điều phối công việc cho toàn tổ chức hay nhà cung cấp, đối tác, nhà cung ứng và khách hàng bằng ứng dụng trò chuyện dựa trên số điện thoại đơn giản, bảo mật dành cho thiết bị di động.
 
 • Hỗ trợ hệ thống điện thoại và Hội nghị truyền hình
 • Hệ thống Mạng xã hội và mạng nội bộ với SharePoint Online gói 2 và Yammer

Chia sẻ tệp và nội dung  với:

 • Microsoft Sway đẻ tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu với ấn tượng trực quan.
 
 • OneDrive 1-5+ TB dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân từ mọi nơi, trên mọi thiết bị; chia sẻ tài liệu trong và ngoài tổ chức.
 
 • Microsoft Stream giúp tải video, sắp xếp và chia sẻ nội dung video thông minh.

Quản lý công việc và tự động hóa quy trình với:

 • Power Automate: tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại
 
 • CDS Project Oakdale: tích hợp trên cơ sở dữ liệu sử dụng số lượng mã tối thiểu cho Teams
 
 • Microsoft Forms: tạo khảo sát và thăm dò ý kiến.
 
 • Power Apps: Giúp tổ chức tự xây dựng ứng dụng kinh doanh hoặc mở rộng và tùy chỉnh các ứng dụng đang sử dụng.
 
 • Microsoft Planner: Sắp xếp nhiệm vụ nhóm, tạo kế hoạch mới, giao nhiệm vụ, chia sẻ tệp, trò chuyện.
 
 • Microsoft To Do: Lập và theo dõi kế hoạch dễ dàng
 • Phân tích nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro giúp thông tin chuyên sâu về năng suất của cá nhân và tổ chức.
 • Quản lý danh tính và quyền truy nhập với đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ cho SSO
 • Bảo vệ thông tin – mã hóa thư, quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp cùng với Azure Information Protection và Office 365 Cloud App Security
 • Đánh giá rủi ro bằng các công cụ được đơn giản hóa. Phản hồi thông minh các yêu cầu và bảo vệ dữ liệu trên nhiều thiết bị, ứng dụng và đám mây cùng với Office 365 Advanced Compliance.
 • Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365.

Apps for Enterprise

4.040.000

VND/user/năm – Đã bao gồm 10% thuế

Hợp đồng 12 tháng, gia hạn theo chính sách của Microsoft

Bao gồm các ứng dụng Office kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên nền điện toán đám mây. Không bao gồm email doanh nghiệp.

Bộ ứng dụng Office

Outlook

Powerpoint

Delve logo

Delve

Word_64x

Word

OneDrive_64x

OneDrive

onenote

OneNote

Excel

Access_64x

Access (cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

microsoft forms logo

Form

microsoft sway

Sway

Tính năng chi tiết

 • Ứng dụng Office dành cho thiết bị di động – Tạo/chỉnh sửa quyền sử dụng thương mại các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động.

 • Cài đặt các ứng dụng Office gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC), Access (chỉ dành cho PC) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng, 5 điện thoại mỗi người.

 • Office dành cho web – Tạo và chỉnh sửa quyền đối với phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office quan trọng.

 • Email doanh nghiệp và lịch với Outlook tích hợp, Quản lý hồ sơ Office 365 bằng Delve.

Cuộc họp và gọi thoại với:

 • Microsoft Whiteboard: Phác thảo các ý tưởng và nội dung trên bảng kỹ thuật số

Chia sẻ tệp và nội dung với:

 • Microsoft Sway để tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu với ấn tượng trực quan.
 
 • OneDrive 1TB dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân từ mọi nơi, trên mọi thiết bị; chia sẻ tài liệu trong và ngoài tổ chức.

Quản lý công việc và tự động hóa quy trình với:

 • Power Automate: tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại
 
 • CDS Project Oakdale: tích hợp trên cơ sở dữ liệu sử dụng số lượng mã tối thiểu cho Teams
 
 • Microsoft Forms: tạo khảo sát và thăm dò ý kiến.
 • Quản lý danh tính và quyền truy nhập với đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ cho SSO

Câu hỏi về Office 365

Office 365 là một bộ các ứng dụng và dịch vụ năng suất bao gồm Outlook, Word, Excel và nhiều ứng dụng khác.

Microsoft 365 là một dịch vụ trên nền điện toán đám mây kết hợp các ứng dụng năng suất tốt nhất từ Office 365 với khả năng quản lý thiết bị nâng cao, bảo mật thông minh và các dịch vụ trực tuyến đột phá. Office 365 tích hợp các ứng dụng như Outlook, Word, Excel và PowerPoint cùng với những dịch vụ như Exchange, OneDrive, SharePoint và Microsoft Teams.

Office 365 không giới hạn số lượng người dùng đăng ký, trong khi các gói Microsoft 365 Business giới hạn dưới 300 người dùng.

Các gói Office 365 phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn cần công cụ văn phòng hiện đại để cộng tác và cần bảo mật dữ liệu cấp cao.

So với một số giải pháp cùng tính năng như Google Workspace Enterprise, Office 365 có giá hợp lý hơn. Xem so sánh chi tiết.

Office 365 E1 hoạt động tốt nhất với các bản Office mới nhất và các bản Office 2013, 2011 cho máy Mac. Các phiên bản cũ hơn như Office 2010 và 2007 có thể hoạt động nhưng bị thiếu tính năng. Tuy nhiên, nếu bạn đăng ký các phiên bản của Office 365, bạn luôn có bản Office mới nhất làm việc ngay cả khi ngoại tuyến trên mọi thiết bị.

Có, bạn có thể chuyển đổi tài khoản sang bất ký gói Office 365 hoặc Microsoft 365 nào khi đến hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, nếu các giải pháp Microsoft 365 chỉ dành cho doanh nghiệp dưới 300 người dùng. Nếu bạn đang có hơn 300 người dùng sử dụng Office 365 thì chuyển đổi sẽ không khả dụng.

Có bạn có thể đăng ký cùng lúc nhiều gói Office 365 cho nhiều giấy phép khác nhau. Ví dụ, bạn có thể mua 200 users cho gói E1 và 500 users cho gói E3.

Dữ liệu của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể tải xuống dữ liệu của mình trước khi hủy đăng ký, bao gồm email và tài liệu. Sau khi bạn hủy đăng ký, dữ liệu thuộc tài khoản Office 365 của bạn sẽ tồn tại trong vòng 90 ngày.

Microsoft không giảm giá theo số lượng giấy phép mà bạn đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn mua từ 500 giấy phép trở lên, MMGROUP sẽ trao đổi với hãng để có mức giá tốt nhất cho bạn.

Mọi thắc mắc mời bạn liên hệ theo thông tin dưới đây:

MMGROUP – Công ty TNHH Công nghệ Mật Mã
Hotline: 02873 004 009
Email: support@mmgroup.vn – sales@mmgroup.vn
Địa chỉ: 385 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP giao dịch: Tầng 3B tòa nhà Scetpa, 19A Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM

Bạn vẫn chưa biết chọn gói nào​?

tính năng microsoft 365
Làm việc năng suất hơn với Microsoft ngay hôm nay!

Exchange Online Plan 1

1.347.000 VND/Người dùng/Năm
 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Dung lượng email 50GB/người
 • Duyệt email từ Outlook
 • Bảo mật nâng cao cho quản trị viên
Phổ biến

Đăng ký Email tên miền từ Microsoft

Sử dụng nền tảng email Outlook quen thuộc dưới sự quản lý của hệ thống máy chủ Exchange nổi tiếng được thiết kế riêng bởi Microsoft.