Chuyển tới nội dung

Microsoft Exchange Server

Làm việc thông minh hơn, ở mọi nơi, với email doanh nghiệp trên máy chủ hiện đại

trung tâm dữ liệu Microsoft

Exchange Server giúp giải quyết các thách thức về lưu trữ, tuân thủ chính sách email và khám phá điện tử. Exchange Server cũng là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho CSVC, nhân lực bảo trì và vận hành hệ thống.

Giải pháp lưu trữ cấp doanh nghiệp dựa trên đám mây

Được lưu trữ trên các máy chủ dự phòng toàn cầu của Microsoft, với hỗ trợ qua điện thoại cấp CNTT 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Các tính năng bao gồm:
hộp thư lưu trữ tại chỗ

Hộp thư lưu trữ tại chỗ

Lưu giữ toàn bộ dữ liệu quan trọng của bạn ở một nơi bằng cách cung cấp cho người dùng Hộp thư lưu trữ tại chỗ với trải nghiệm được cá nhân hóa và khả năng tích hợp tốt.

biện pháp bảo vệ dữ liệu

Các biện pháp bảo vệ dữ liệu

Đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được an toàn bằng các biện pháp lưu trữ dữ liệu trong các trung tâm dữ liệu khổng lồ được phân bố toàn cầu, sao lưu dữ liệu liên tục, khắc phục sự cố nhanh chóng và hiệu quả.

kiểm soát dữ liệu

Duy trì quyền kiểm soát

Giao diện quản lý tích hợp giúp bạn quản lý kho lưu trữ trên nền điện toán đám mây của mình từ Trung tâm Quản trị Exchange.

khám phá điện tử

eDiscovery

Khám phá điện tử hay eDiscovery là tính năng ấn tượng giúp bạn tìm, tạo, quản lý và trích xuất dữ liệu trong toàn bộ tổ chức trong những tình huống quan trọng.
giao diện exchange

Dễ sử dụng

Với Exchange Server, bạn có thể truy cập vào email được lưu trên Outlook hoặc truy cập từ Outlook trên web mà không phải học lại công cụ hoặc làm quen giao diện người dùng mới. Đồng thời, vẫn đảm bảo tuân thủ chính sách email của tổ chức.

truy cập dữ liệu

Truy cập mọi nơi

Sử dụng email, lịch, tài liệu của bạn ở mọi nơi, trên nhiều thiết bị thông qua Exchange Online, Outlook trên PC hay Outlook trên web.

chính sách lưu trữ email

Chính sách lưu trữ email

Chính sách này giúp tổ chức kiểm soát email người dùng chặt chẽ hơn bằng cách cho phép họ lưu trữ hoặc xóa các mục theo nguyên tắc tổ chức.

lưu trữ nội dung email gốc

Lưu nội dung gốc

Luôn lưu và giữ lại thông tin người dùng liên tục để sử dụng vào những trường hợp cần thiết với tính năng lưu giữ tại chỗ.

độ tin thương hiệu

Độ uy tín

Mang đến độ tin cậy, tính sẵn sàng và hiệu suất cao với thời gian hoạt động đảm bảo 99.9%, có cam kết SLA về khả năng hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

dung lượng lưu trữ

Dung lượng bộ nhớ

Kho lưu trữ cung cấp cho mỗi người đăng ký là 50GB dung lượng trong hộp thư, cho phép truy cập vào thông tin lịch sử. Tính năng tự động thêm dung lượng lưu trữ có sẵn cho các gói đăng ký chọn lọc.

đội hỗ trợ

Hỗ trợ qua điện thoại

Hỗ trợ qua điện thoại dành cho các vấn đề về CNTT sẵn sàng hỗ trợ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.

vá lỗi tự động

Vá lỗi tự động

Exchange Server tự vá lỗi tự động, giúp loại bỏ thời gian và nguồn lực cần để duy trì và cung cấp dịch vụ cho hệ thống lưu trữ email của bạn.

Tăng cường khả năng cộng tác với khả năng bảo mật cấp cao của Microsoft Exchange Server

cộng tác email doanh nghiệp

Exchange Online Plan 1

1.347.000 VND/Người dùng/Năm
  • Không giới hạn số lượng người dùng
  • Dung lượng email 50GB/người
  • Duyệt email từ Outlook
  • Bảo mật nâng cao cho quản trị viên
Phổ biến

Đăng ký Email tên miền Microsoft

Sử dụng nền tảng email Outlook quen thuộc dưới sự quản lý của hệ thống máy chủ Exchange nổi tiếng được thiết kế riêng bởi Microsoft.

error: Đã vô hiệu chức năng này!