Chuyển tới nội dung

Microsoft Word

Tạo tài liệu đẹp mắt, chỉnh sửa và cộng tác với mọi người mọi lúc, mọi nơi.
microsoft word
word logo

Tận dụng tối đa tài liệu của bạn

Sử dụng Microsoft Word để soạn thảo, tối ưu tài liệu và cộng tác với mọi người mọi lúc, mọi nơi

Viết như chuyên gia

Sử dụng Microsoft Word để soạn thảo, tối ưu tài liệu và cộng tác với mọi người mọi lúc, mọi nơi
Microsoft Word
edit on word

Cùng nhau tạo và chỉnh sửa

Chia sẻ tài liệu của bạn với bất kỳ ai, đồng chỉnh sửa, thêm chú thích và nội dung thay đổi được đề xuất trong thời gian thực.​

Truy nhập tài liệu của bạn từ mọi nơi

Lưu tài liệu của bạn vào OneDrive và truy nhập chúng từ mọi thiết bị. Tất cả mọi dữ liệu được bảo vệ trước các các cuộc tấn công kỹ thuật số nhờ tính năng phát hiện mã độc tống tiền tích hợp sẵn.
Microsoft Word

Xem những việc khác bạn có thể làm với Word

Nhanh chóng biến ý tưởng thành sự thật và hoàn thành công việc nhanh hơn với các công cụ hỗ trợ từ Word

Mẫu Templates

Thiết kế tài liệu ấn tượng bằng cách sử dụng các mẫu và nội dung có thể tùy chỉnh. Nhanh chóng và dễ dàng biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.
word templates
Immersive Reader

Trình đọc chân thực

Đọc hiểu nhanh hơn, chính xác hơn nhờ các công cụ hỗ trợ âm thanh và hình ảnh trong Trình đọc chân thực.

Bút thao tác

Dễ dàng chỉnh sửa tài liệu bằng bút thao tác trong Word.
pen action
Tạo tài liệu ấn tượng nhờ các tính năng thông minh trên Microsoft Word - Tích hợp sẵn trong các gói Microsoft 365