Chuyển tới nội dung
Teams

Microsoft Teams Premium

Teams Premium giúp mọi cuộc họp trở nên cá nhân hóa, thông minh và bảo mật cao hơn. Dễ dàng nâng cấp khi sử dụng Microsoft 365!

Khám phá Microsoft Teams Premium

Hơn cả một Teams mà bạn từng dùng, Teams Premium cung cấp hàng loạt các tính năng thú vị hơn và thông minh hơn!

Thông minh hơn

Tận dụng sức mạnh của AI để tập trung vào những điều quan trọng nhất trong mọi cuộc họp.

cá nhân hóa

Cá nhân hóa hơn

Tạo trải nghiệm cuộc họp cá nhân hóa, phong phú hơn để cải thiện kết quả kinh doanh.

An toàn hơn

Cộng tác an toàn hơn để đáp ứng những nhu cầu riêng của tổ chức bạn.

Làm việc thông minh hơn với cuộc họp hoạt động trên nền tảng AI

AI trong microsoft teams
trải nghiệm khách hàng trên Teams

Tận hưởng trải nghiệm họp cá nhân hóa cho mọi người xem

Bảo vệ thông tin bí mật của doanh nghiệp

bảo mật teams
chat trong teams

Bứt phá năng suất làm việc với Microsoft 365

Microsoft Teams Premium dễ dàng nâng cấp khi bạn đang dùng Microsoft 365.