Chuyển tới nội dung

Đồng bộ thư mục trên PC với OneDrive

Dữ liệu luôn an toàn và sẵn sàng để truy xuất ngay khi cần.

đồng bộ pc và onedrive

Thư mục luôn được bảo vệ và sẵn dùng trên mọi thiết bị

Thư mục trên PC bao gồm thư mục màn hình nền, tài liệu và hình ảnh chạy Windows sẽ tự động đồng bộ lên dung lượng lưu trữ lên đám mây OneDrive.

Không phụ thuộc vào bộ nhớ PC

Mọi tài liệu lưu trong thư mục PC sẽ tự động đồng bộ với OneDrive trực tuyến và OneDrive trên di động. Tài nguyên của bạn luôn trong sự kiểm soát của bạn.

pc và onedrive
sao lưu dữ liệu lên onedrive

Sao lưu dễ dàng

Cài đặt đơn giản, không cần phải có đội IT, trình sao lưu hoạt động ngay khi cài đặt xong, thư mục PC và đám mây OneDrive của bạn được đồng bộ ngay tức thì.

Lịch sử sao lưu có thể khôi phục

Bạn có thể kiểm tra lại các lệnh xóa và có thể khôi phục dễ dàng trên OneDrive với thời gian tối đa là 30 ngày tính từ thời điểm xóa.

khôi phục dữ liệu
bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu khỏi mã độc tống tiền

Khi đăng ký các gói Microsoft 365, OneDrive sẽ phát hiện các tấn công bằng Ransomware (mã tống tiền) và giúp khôi phục tệp tối đa 30 ngày sau cuộc tấn công.

Tận dụng tối đa OneDrive với đăng ký Microsoft 365

OneDrive miễn phí chỉ có 5GB lưu trữ. Nâng cấp lên các gói Microsoft 365 để nhận đến 1TB dung lượng và quyền truy cập không giới hạn vào nhiều tính năng nâng cao hơn của Microsoft.