Chuyển tới nội dung

Microsoft Viva

Nền tảng tăng cường trải nghiệm nhân viên (EXP)

Tập hợp các phương tiện giao tiếp, kiến thức, học tập, tài nguyên và thông tin chuyên sâu vào dòng chảy công việc của bạn. Tích hợp trong Microsoft 365 và Microsoft Teams.
giới thiệu microsoft viva
Viva Connections
Viva Connections
Viva Engage
Viva Engage
Viva Glint
Viva Glint
Viva Goals
Viva Goals
Viva Insights
Viva Insights
Viva Learning
Viva Learning
Viva Pulse
Viva Pulse
Viva Topics
Viva Topics

Giải pháp hướng đến môi trường làm việc hiệu quả nhất

Không ngừng cải thiện sự gắn kết của nhân viên và hiệu suất kinh doanh bằng AI thế hệ mới và thông tin chuyên sâu. Microsoft Viva tập hợp các công cụ và ứng dụng mà doanh nghiệp của bạn cần cho hoạt động liên lạc và phản hồi, phân tích, mục tiêu và học tập, tất cả trong một giải pháp hợp nhất.

khám phá Viva Connections

VIVA CONNECTIONS

Khuyến khích sự đóng góp, thúc đẩy năng suất và trải nghiệm tích cực của nhân viên, đồng thời giúp mọi người làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc kết hợp.

khám phá Viva engage

VIVA ENGAGE

Xây dựng mối quan hệ ý nghĩa tại nơi làm việc. Cung cấp cho nhân viên và nhà lãnh đạo một nơi để kết nối, thể hiện bản thân và tìm thấy sự gắn bó.

khám phá Viva Learning

VIVA LEARNING

Học tập ngay cả khi làm việc. Ưu tiên sự tăng trưởng và phát triển bằng cách đưa nội dung chuyên môn vào Microsoft Teams và Microsoft 365.

khám phá Viva Topics

VIVA TOPICS

Tự động sắp xếp nội dung và kiến thức chuyên môn trong toàn bộ tổ chức để có thể dễ dàng tìm thấy.

khám phá viva insight

VIVA INSIGHTS

Nhận các đề xuất được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu để cải thiện công việc và hiệu suất của bạn.

khám phá Viva Pulse

VIVA PULSE

Gửi khảo sát, lắng nghe nhóm của bạn và triển khai các cải tiến. Cải thiện trải nghiệm làm việc bằng các công cụ dành cho các vai trò cụ thể.

khám phá viva goals

VIVA GOALS

Thiết lập mục tiêu một cách rõ ràng, có trọng tâm và thống nhất. Tạo các nhóm dựa trên mục đích với mục tiêu đầy khát vọng và tập trung vào kết quả.

khám phá viva glint

VIVA GLINT

Cải thiện sự gắn kết và hiệu suất với Viva Glint. Giúp xây dựng một tổ chức tuyệt vời bằng cách chia sẻ phản hồi.

Viva được tích hợp trong Microsoft 365 và Teams

Hỗ trợ lực lượng lao động của tổ chức ngày càng kết nối, cộng tác và hoàn thành công việc hiệu quả hơn, từ mọi nơi.