Chuyển tới nội dung
Microsoft 365 – Quản lý bảo mật cấp cao

Ưu tiên bảo mật mà không làm giảm năng suất công việc

Có được bức tranh toàn cảnh về tình trạng bảo mật của doanh nghiệp và dễ dàng quản lý các chính sách với thông tin và các đề xuất tích hợp sẵn.

Các công cụ quản lý bảo mật được tích hợp trong Microsoft 365

Quản lý tình trạng bảo mật doanh nghiệp ở bất cứ đâu

Trung tâm bảo mật Microsoft 365

Giám sát và quản lý bảo mật trên nhiều danh tính, dữ liệu, hạ tầng và ứng dụng trong Trung tâm bảo mật Microsoft 365. Xem tình trạng bảo mật, đặt cấu hình hoặc nhận cảnh báo về hoạt động khả nghi chỉ từ một bảng điều khiển của Microsoft 365.

Trung tâm bảo mật Microsoft 365
microsoft secure score

Tự động hóa phân tích tình trạng bảo mật

Microsoft Secure Score

Microsoft Secure Score luôn cập nhật tình trạng bảo mật và đưa ra các phương án để hỗ trợ bảo vệ doanh nghiệp của bạn tránh khỏi các mối đe dọa.

Kiểm soát và bảo vệ dữ liệu trên đám mây

Microsoft Cloud App Security

Microsoft Cloud App Security luôn kiểm soát việc di chuyển dữ liệu và phân tích nâng cao để xác định và chống lại các mối đe dọa trên các dịch vụ đám mây của bạn.

microsoft cloud app security

An tâm với sức mạnh bảo mật của Microsoft 365

bảo vệ an toàn dữ liệu
bảo vệ dữ liệu an toàn